Onze diensten

Naast repatriëringen biedt Meditrans diensten aan op het gebied van medische scouting, bemiddeling en assistentie bij medische zaken, en GoP. Meditrans maakt hierbij gebruikt van een eigen wereldwijd netwerk.

Repatriëring van a tot z

Voor cliënten van opdrachtgevers van wie de medische conditie stabiel is, organiseert Meditrans diensten op maat om de cliënt waar ook ter wereld op te halen en op een verantwoorde wijze te verplaatsen naar de uiteindelijke bestemming. Meditrans maakt daarbij gebruik van bestaande commerciële lijnvluchten.

De werkzaamheden bestaan uit:

- beeldvorming over de situatie van de cliënt:
        o verkrijgen van medische informatie over de cliënt;
        o contact met de behandelaars van de cliënt over de actuele status;
        o beoordelen of de cliënt kan en mag reizen (fit-to-fly);
- voorbereiding repatriëring:
        o het reisplan samenstellen;
        o zo nodig verkrijgen van medical en/of oxygen/POC clearance;
        o het boeken en reserveren van de vervoersmiddelen die voor de repatriëring nodig zijn;
- selectie van de medische begeleider of samenstellen van het medisch team;
- verzorgen van vervoer, accommodatie, reisbescheiden, visa en de uitrusting van de medische escort(s);
- uitvoering van de repatriëring:
        o kennismaking met de cliënt, toelichten wat er gedaan is en wat de cliënt verder mag verwachten, pre-flight check;
        o controle op aanwezigheid van geldige reisdocumenten van de cliënt en eventuele begeleiders;
        o inventariseren bagage;
        o overleg met behandelaar en/of medische staf ter plaatse;
        o verzamelen van medische documentatie (ontslagbrief, rapporten en scans) en medicatie voor meerdere dagen;
        o monitoren en begeleiden van de cliënt tijdens de volledige reis;
        o overdracht van de cliënt aan de ontvangende partij en afscheid van de cliënt.

Medische scouting

Bij gerede twijfel of een cliënt de juiste behandeling en verzorging krijgt die de opdrachtgever nodig acht, kan Meditrans een medisch professional ter plaatse sturen. De professional zal in samenspraak met de medisch manager voor een second opinion aan de opdrachtgever zorgen. Zo nodig kan de professional een actieve rol spelen in de repatriëring of het overbrengen van de cliënt naar een ander ziekenhuis, eventueel in een ander land.

Guarantee of payment

In het geval dat een verzekeringsmaatschappij geen contract heeft met het buitenlandse ziekenhuis kan Meditrans zelf of via derden een GoP verzorgen.

Medische bemiddeling en assistentie

Opdrachtgevers kunnen bij Meditrans ook terecht voor bemiddeling en assistentie in binnen- en buitenland voor zaken als het vinden van een lokale huisarts of ziekenhuis, het regelen van vervoer, en het actief zoeken naar oplossingen van (kleine) medische ongemakken.