Opdrachtgevers

Grote verzekeringsmaatschappijen en alarmcentrales behoren tot onze reguliere opdrachtgevers. Zij kiezen voor Meditrans vanwege haar deskundigheid en kennis op het gebied van repatriëringen, haar korte responstijd en snelle inzetbaarheid. Meditrans repatrieert soms naar het thuisland, maar veel vaker van en naar andere bestemmingen in de wereld.

Afhankelijk van de situatie van de cliënt, zijn of haar persoonlijke wensen, en de zorgvraag, stelt Meditrans in samenwerking met haar opdrachtgevers een passend repatriëringsvoorstel samen. Meditrans heeft alle middelen tot haar beschikking om de totale organisatie en planning van de repatriëring van een cliënt uit te voeren, inclusief logistiek en administratieve afhandeling.

Medisch manager:
Sinds 2002 is Mr. Dr. A. Manten verbonden aan Meditrans als medisch manager. Hij bewaakt het deskundigheidsniveau van de professional die aan een bepaalde casus wordt verbonden. Hij geeft adviezen ten aanzien van de uitvoering van de repatriëring, en hij functioneert als klankbord en vraagbaak voor de medisch professionals en operations managers. In voorkomende gevallen is hij de aanspreekpersoon voor verzekeringsartsen en andere behandelaars.

Aangesloten bij OMAR:
Meditrans conformeert zich aan de richtlijnen van IATA en van het Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringsorganisaties (OMAR). Klik hier voor de OMAR-protocollen.

Procedures luchtvaartmaatschappijen en luchthavens:
Meditrans is bekend met de procedures van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens en verzorgt voor haar opdrachtgevers alle nodige formaliteiten zoals MEDA en andere clearances, aan- en afvoer per ambulance, etc.

Professionals:
Meditrans heeft een eigen bestand aan medische professionals voor begeleiding van cliënten en heeft contacten met universitaire ziekenhuizen voor inzet van meer specialistische artsen. Alle professionals die door Meditrans worden ingezet zijn bevoegd en beroepsmatig actief in de medische zorg.

Uitrusting:
De professionals beschikken over een volledige, actuele medische uitrusting, gebaseerd op OMAR-protocollen.